19 April 2013
ประเภทสินค้า บทความ
19 April 2013,
 0

ความภูมิใจในการเลือกใช้ไม้บันได Panastep เป็นบันไดไม้จริง

  • เป็นบันไดไม้จริง โดยการเข้าชิ้นไม้ประสาน ผลิตตามขนาดที่ต้องการ
  • ไม้บันไดสามารถสั่งทำสีสำเร็จจากโรงงาน พร้อมลบมุมจมูกบันไดตามที่ต้องการ
  • ไม้บันไดทุกแผ่นถูกควบคุมความชื้นจากโรงงานอย่างเคร่งครัด
  • สามารถตัดแต่งขนาดตามที่ต้องการ พร้อมทำสีที่หน้างาน
  • ไม้ประสาน BJL จะโชว์แนวรอยต่อชิ้นไม้เป็นเส้นตรง
  • ไม้ประสาน FJL จะโชว์แนวรอยต่อไม้เป็นฟันปลา
  • ความหนาไม้บันได 25 มม. สำหรับโครงสร้างบันไดคอนกรีต และความหนา 30 มม. สำหรับโครงสร้างบันไดเหล็ก
  • ถูกบรรจุในแพ็คเกจกันกระแทกอย่างดีจากโรงงาน

Comments are closed.