19 April 2013
ประเภทสินค้า อื่นๆ
19 April 2013,
 0

ผลิตภัณฑ์บันไดเยอรมัน TreppenMeister (เทรพเพ่นไมสเตอร์)
               ด้วยปัญหาคุณภาพงานก่อสร้างของงานบันไดในปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มงานโครงสร้าง งานไม้ตลอดจนถึงงานสีที่มักจะมีการแก้ไขระหว่างงานอยู่สม่ำเสมอ จนกระทั่งส่งมอบงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งด้านบุคคลากร เวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพงานที่ลดลง ตลอดจนถึงภาพลักษณ์ของโครงการ

               ปัญหาดังกล่าวจะถูกแก้ไขด้วยบันไดคุณภาพจากเยอรมันซึ่งจดลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในนามของ TreppenMeister

               TreppenMeister เป็นผู้ชำนาญงานบันไดโดยเฉพาะจากประเทศเยอรมัน บันไดมีการออกแบบด้วยโปรแกรมพิเศษที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเครื่องผลิต และประกอบติดตั้งด้วยรูปแบบที่สามารถเสร็จสิ้นได้โดยรวดเร็วภายในขั้นตอนเดียว มีเครื่องหมาย CE เป็นที่รับรอง ช่วยให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

               TreppenMeister สามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ มีวัสดุที่เป็นมาตรฐานให้เลือกมากมาย อาทิ ไม้ เหล็ก สแตนเลส กระจก

               TreppenMeister ใช้ไม้ระบบ BJL (Butt Joint) ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถเลือกชนิดไม้หรือทำสีได้ตามต้องการ มีการเคลือบผิวหน้าด้วย UV Lacquer ที่รักษาสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นพิษภัยต่อผู้บริโภค

               TreppenMeister นอกเหนือจากตอบโจทย์ปัญหาในการผลิตและติดตั้ง เพื่อให้ได้สินค้าอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังสามารถช่วยในด้านการออกแบบโดยทำให้มีพื้นที่บันไดลดลงกว่าปัจจุบันและก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวก อีกทั้งไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่กำหนด เป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยส่วนอื่นซึ่งสามารถช่วยในการปรับพื้นที่ให้มีการใช้สอยได้สะดวกและลงตัวยิ่งขึ้น

               TreppenMeister ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท ในนามสินค้า Panake’ เป็นผู้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ จึงมั่นใจในการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานเยอรมัน

เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซด์ของ TreppenMeister ได้ ที่นี่

Comments are closed.