อธิบายสินค้า

ไม้ยางพารา อัดประสาน

[one] ไม้ยางพารา อัดประสานมี 2 ชนิด
1) ไม้ยางพารา แบบการต่อชนิด Butt Joint (ต่อลายเส้นตรง)
2) ไม้ยางพารา แบบการต่อชนิด Finger Joint (ต่อลายฟันปลา)
- สามารถกำหนดขนาดได้ตามความต้องการ
- ผู้ใช้สามารถตัดขนาด ณ. สถานที่ตกแต่งได้อย่างง่ายดาย
- บริเวณรอยต่อของไม้อัดประสานมีความแข็งแรงกว่าเนื้อไม้
- ง่ายต่อการทำสีตามความต้องการ เนื่องจากพื้นสีของไม้มีสีอ่อน [one]ขนาดมาตราฐาน ความหนา x ความกว้าง x ความยาว
  • หนา(มม): 16     X  กว้าง(มม): 1220     X  ยาว(มม): 2440
  • หนา(มม): 18   X    กว้าง(มม): 1220   X    ยาว(มม): 2440
  • หนา(มม): 20   X    กว้าง(มม): 1220   X    ยาว(มม): 2440
  • หนา(มม): 25   X    กว้าง(มม): 1220   X    ยาว(มม): 2440
  • หนา(มม): 30   X    กว้าง(มม): 1220   X    ยาว(มม): 2440
[/one] [gallery type="rectangular" link="post" ids="598,599,600,601,602" alt="ไม้ยางพารา อัดประสาน"]