อธิบายสินค้า

ไม้ยางพารา อัดประสาน


ไม้ยางพารา อัดประสานมี 2 ชนิด

1) ไม้ยางพารา แบบการต่อชนิด Butt Joint (ต่อลายเส้นตรง)

2) ไม้ยางพารา แบบการต่อชนิด Finger Joint (ต่อลายฟันปลา)

- สามารถกำหนดขนาดได้ตามความต้องการ

- ผู้ใช้สามารถตัดขนาด ณ. สถานที่ตกแต่งได้อย่างง่ายดาย

- บริเวณรอยต่อของไม้อัดประสานมีความแข็งแรงกว่าเนื้อไม้

- ง่ายต่อการทำสีตามความต้องการ เนื่องจากพื้นสีของไม้มีสีอ่อน

ขนาดมาตราฐาน
ความหนา x ความกว้าง x ความยาว

  • หนา(มม): 16     X  กว้าง(มม): 1220     X  ยาว(มม): 2440
  • หนา(มม): 18   X    กว้าง(มม): 1220   X    ยาว(มม): 2440
  • หนา(มม): 20   X    กว้าง(มม): 1220   X    ยาว(มม): 2440
  • หนา(มม): 25   X    กว้าง(มม): 1220   X    ยาว(มม): 2440
  • หนา(มม): 30   X    กว้าง(มม): 1220   X    ยาว(มม): 2440