อธิบายสินค้า

<!–ไม้ยางพารา อัดประสาน –!>

ไม้ยางพารา อัดประสาน


ไม้ยางพารา อัดประสานมี 2 ชนิด
1) ไม้ยางพารา แบบการต่อชนิด Butt Joint (ต่อลายเส้นตรง)
2) ไม้ยางพารา แบบการต่อชนิด Finger Joint (ต่อลายฟันปลา)
– สามารถกำหนดขนาดได้ตามความต้องการ
– ผู้ใช้สามารถตัดขนาด ณ. สถานที่ตกแต่งได้อย่างง่ายดาย
– บริเวณรอยต่อของไม้อัดประสานมีความแข็งแรงกว่าเนื้อไม้
– ง่ายต่อการทำสีตามความต้องการ เนื่องจากพื้นสีของไม้มีสีอ่อน

ขนาดมาตราฐาน
ความหนา x ความกว้าง x ความยาว

  • หนา(มม): 16     X  กว้าง(มม): 1220     X  ยาว(มม): 2440
  • หนา(มม): 18   X    กว้าง(มม): 1220   X    ยาว(มม): 2440
  • หนา(มม): 20   X    กว้าง(มม): 1220   X    ยาว(มม): 2440