อธิบายสินค้า

ไม้แปรรูป ยางพาราอัดน้ำยาและอบแห้ง


     ไม้แปรรูป ยางพาราอัดน้ำยาและอบแห้งที่ผลิตจากบริษัทเอส. เอช. แอล. พาราวู้ด จำกัด ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ) เลขที่ใบรับรอง คือ มอก. 2423-2552

  • หนา(นิ้ว): 3/4,7/8
  • กว้าง(นิ้ว): 2 – 4
  • ยาว(มม): 1100