บริษัท เอส.เอช.แอล พาราสวู้ด จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตไม้พื้นทำสีสำเร็จรูปราย ใหญ่รายหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย บริษัท เอส.เอช.แอล พาราสวู้ด ก่อตั้งโดยบริษัท เซียมเฮงหลีซึ่งมีประวัติเก่าแก่ยาวนานในวงการผลิตภัณฑ์ไม้มานานกว่า 50 ปี โดยได้ เป็นผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปรายสำคัญในช่วง 10 ปีหลังนี้
      ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานสร้างสมในธุรกิจค้าไม้ทำให้บริษัท เซียมเฮงหลีเป็นแหล่ง หนึ่งที่ได้รวบรวมความรู้และความสามารถทั้งหมดด้านไม้เข้าด้วยกัน และขยายเพิ่มเติม ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตไม้พิ้นทำสีสำเร็จรูปจากประเทศกลุ่มยุโรปมา ใช้และสร้างให้บริษัท เอส.เอช.แอล พาราสวู้ด กลายเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไม้พื้นทำสี สำเร็จรูปในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ "พานาเก้"

ต่อมาเมื่อความต้องการใช้ไม้ยางพารามีจำนวนเพิ่มขึ้นสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย บริษัท จึงขยายกำลังการผลิตโดยเพิ่มเครื่องจักรเพื่อทำการ ฟิงเกอร์จอยท์ (Finger Joint) หรือ บัทจอยท์ (Butt Joint) และแผ่นลามิเนท (Laminated board) โดยได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อใช้ในการผลิต อาทิ

  • ไม้ยางพาราอัดประสาน (FJL Board) ไม้ต่อเส้น (ไม้โครง)
  • ไม้บันได, ชานพัก, ราวบันได ไม้บัว ไม่ทำสี และ ทำสีสำเร็จ
  • ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ ทำสีสำเร็จ
  • ไม้บันได้ TreppenMeister ทางบริษัท เป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับลิชสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากประเทศเยอรมัน โดยเป็นประเทศลำดับที่ 2 ในทวีปเอเซีย