19 April 2013

Wooden stair Panastep

19 April 2013,
 0

ความภูมิใจในการเลือกใช้ไม้บันได Panastep เป็นบันไดไม้จริง เป็นบันไดไม้จริง โดยการเข้าชิ้นไม้ประสาน ผลิตตามขนาดที่ต้องการ ไม้บันไดสามารถสั่งทำสีสำเร็จจากโรงงาน พร้อมลบมุมจมูกบันไดตามที่ต้องการ ไม้บันไดทุกแผ่นถูกควบคุมความชื้นจากโรงงานอย่างเคร่งครัด สามารถตัดแต่งขนาดตามที่ต้องการ พร้อมทำสีที่หน้างาน ไม้ประสาน BJL จะโชว์แนวรอยต่อชิ้นไม้เป็นเส้นตรง ไม้ประสาน FJL จะโชว์แนวรอยต่อไม้เป็นฟันปลา ความหนาไม้บันได 25 มม. สำหรับโครงสร้างบันไดคอนกรีต และความหนา 30 มม. […]