20 April 2014

Architect’ 14

20 April 2014,
 0

พบกันในงานสถาปนิก ’57 Booth: F209 Grid Line K 15 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 – 21.00น […]


24 April 2013

Architect’ 13

24 April 2013,
 0

พบกันในงานสถาปนิก ’56 Booth: F 506 (Q25) ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 – 21.00น เข้าชมเว็บไซด์ของงานได้ ทีนี่