เครื่องจักรหลักที่นำเข้าจากยุโรป
     เครื่องทำร่องลิ้น โดยใช้เครื่อง A-costa จากประเทศอิตาลี ซึ่งใช้ใบมีดชนิดหัวเพชรของ Leitz Tools จากประเทศเยอรมัน เพื่อความเที่ยงตรงและแม่นยำของขนาดล่องลิ้นที่ได้มาตรฐาน
     เครื่องทำสี UV โดยใช้เครื่อง Superfici จากประเทศอิตาลี ซึ่งใช้เคลือบผิวหน้าไม้ให้มีความคงทนและสวยงามเป็นธรรมชาติ
     เครื่องอัดไม้ โดยใช้เครื่อง Sergiani จากประเทศอิตาลี
     เครื่องผ่าไม้บางเพื่อทำหน้าไม้พื้น ได้ใช้เครื่อง Wintersteiger จากเป็นเทศออสเตรีย ซึ่งมีความเที่ยงตรงได้ขนาดตามต้องการ
วัสดุประกอบในการผลิต
แลคเกอร์
     Heidelberg Wood Coating จากประเทศเยอรมันซึ่งเป็น UV Lacquer บริษัทเดียวที่ได้รับ Green Certificate ว่าปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กาว
     Casco Adhesives (Akzo Nobel)