20 April 2014

Architect’ 14

20 April 2014,
 0

พบกันในงานสถาปนิก ’57 Booth: F209 Grid Line K 15 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 – 21.00น […]


24 April 2013

Architect’ 13

24 April 2013,
 0

พบกันในงานสถาปนิก ’56 Booth: F 506 (Q25) ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 – 21.00น เข้าชมเว็บไซด์ของงานได้ ทีนี่


19 April 2013

TreppenMeister German Original Stairs

19 April 2013,
 0

ผลิตภัณฑ์บันไดเยอรมัน TreppenMeister (เทรพเพ่นไมสเตอร์)                ด้วยปัญหาคุณภาพงานก่อสร้างของงานบันไดในปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มงานโครงสร้าง งานไม้ตลอดจนถึงงานสีที่มักจะมีการแก้ไขระหว่างงานอยู่สม่ำเสมอ จนกระทั่งส่งมอบงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งด้านบุคคลากร เวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพงานที่ลดลง ตลอดจนถึงภาพลักษณ์ของโครงการ           […]


19 April 2013

Wooden stair Panastep

19 April 2013,
 0

ความภูมิใจในการเลือกใช้ไม้บันได Panastep เป็นบันไดไม้จริง เป็นบันไดไม้จริง โดยการเข้าชิ้นไม้ประสาน ผลิตตามขนาดที่ต้องการ ไม้บันไดสามารถสั่งทำสีสำเร็จจากโรงงาน พร้อมลบมุมจมูกบันไดตามที่ต้องการ ไม้บันไดทุกแผ่นถูกควบคุมความชื้นจากโรงงานอย่างเคร่งครัด สามารถตัดแต่งขนาดตามที่ต้องการ พร้อมทำสีที่หน้างาน ไม้ประสาน BJL จะโชว์แนวรอยต่อชิ้นไม้เป็นเส้นตรง ไม้ประสาน FJL จะโชว์แนวรอยต่อไม้เป็นฟันปลา ความหนาไม้บันได 25 มม. สำหรับโครงสร้างบันไดคอนกรีต และความหนา 30 มม. […]